Публічне акціонерне товариство "Підприємство теплових мереж"

код ЕДРПОУ: 03352449

Адреса: 40022, м. Суми, вул. 2-га Залiзнична, 10

Тел./факс: (0542) 25-11-27

Поштова скринька: pat_ptm@emitent.net.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Статут
Положення про правління
Положення про ревізійну комісію
Положення про наглядову раду
Положення про загальні збори
Виписка з Єдиного Державного Реєстру
Виписка з реєстру кодів цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Протокол №10 засідання Наглядової ради від 02 жовтня 2013 року
Аудиторський висновок за 2011 рік
Аудиторський висновок за 2012 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік
Перелік афілійованих осіб
Протокол №2 реєстраційної комiсiї чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2013р.
Протокол №1 реєстраційної комiсiї чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2013р.
Річна фінансова звітність за 2013 рік
Річна фінансова звітність за 2014 рік
Ухвала господарського суда від 02.04.2013р.
Положення про правління (нова редакція)
Положення про ревізійну комісію (нова редакція)
Положення про наглядову раду (нова редакція)
ПРОТОКОЛ № 1 річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2012р.
Повідомлення про відсутність розміщення висновків ревізійної комісії
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (ЖКХ) Дата розміщення 19.02.2016р.
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам (ЄСВ) Дата розміщення 19.02.2016р.
Повідомлення про відсутність розміщення Положення про кожну філію та кожне представництво Дата розміщення 19.02.2016р.
Повідомлення про відсутність розміщення Принципів (кодексу) корпоративного управління Дата розміщення 19.02.2016р.

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Річний звіт за 2011 рік 2012-04-30
Річний звіт за 2012 рік 2013-04-30
Річний звіт за 2013 рік 2015-10-23
Річний звіт за 2014 рік 2015-10-27
Річний звіт за 2015 рік 2016-04-27
Річний звіт за 2016 рік 2017-04-27
Спростування річного звіту за 2016 рік 2018-04-28
Річний звіт за 2016 рік (виправлений) 2018-04-28
Річний звіт за 2017 рік 2018-04-28

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Оголошення про проведення зборів 2012-04-10 2012-03-09
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2012-04-10 2012-04-23
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2012-06-21 2012-06-21
Оголошення про проведення зборів 2013-04-19 2013-03-18
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2016-03-09 2016-03-11
Зміна складу посадових осіб емітента 2016-09-22 2017-05-17
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 2017-05-17 2017-05-17